Doç. Dr. DENİZ İZLEN ÇİFÇİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. DENİZ İZLEN ÇİFÇİ

T: (0282) 250 2383

M dicifci@nku.edu.tr

W dicifci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2005-2012
Tez: Evsel katı atık ve arıtma çamurlarındaki ftalatların anaerobik arıtılabilirliği (2012)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Evsel atıksuların doğal ortam sıcaklıklarında anaerobik arıtımı (2005)
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları: 1998-2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ / ÇEVRE BİLİMLERİ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su ve atıksu arıtma
Katı ve Tehlikeli Atıklar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇİFÇİ D. İ., ATAV R., GÜNEŞ Y., GÜNEŞ E., Determination of the color removal efficiency of laccase enzyme depending on dye class and chromophore, Water Science and Technology, vol. 80, pp. 134-143, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. GÜNEŞ E., ÇİFÇİ D. İ., ÇELİK S. Ö., Comparison of Fenton process and adsorption method for treatment of industrial container and drum cleaning industry wastewater, Environmental Technology, vol. 39, pp. 824-830, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. OKUTMAN TAŞ D., GÖMEÇ Ç., ÖLMEZ HANCI T., ARIKAN O. A., ÇİFÇİ D. İ., GENÇSOY E. B., EKDAL A., ÇOKGÖR E., Comparative assessment of sludge pre-treatment techniques to enhance sludge dewaterability and biogas production, Clean – Soil, Air, Water, vol. 46, pp. 1-8, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ÇİFÇİ D. İ., TUNÇAL T., YİNANÇ A., Effect of calcination conditions on paracetamol photodegradation by metal (Zn, Ag, Fe) doped TiO2 catalyst, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 26, pp. 3802-3808, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Manganese adsorption by iron impregnated pumice composite, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol. 522, pp. 279-286, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
6. TAŞDELEN B., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Preparation of N -isopropylacrylamide/itaconic acid/Pumice highly swollen composite hydrogels to explore their removal capacity of methylene blue, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol. 519, pp. 245-253, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Single and binary adsorption of iron and manganese in synthetic water using activated pumice composites: effect of monovalent and divalent ions, desorption and reuse isotherms, DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol. 71, pp. 52-61, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. ÇİFÇİ D. İ., TUNÇAL T., Statistical analysis and optimization of paracetamol degradation with TiO2 thin film photoreactor using central composite design, Journal of Desalination and Water Purification, vol. 6, pp. 9-14, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
9. KİZEK O., ÇİFÇİ D. İ., EKMEKYAPAR F., SICILIANO A., MERİÇ PAGANO S., Risk Evaluation of Seven Personal Care Detergents Based on Chemical and Ecotoxicological Characterization in Synthetic Aqueous Media, Environment and Ecology Research, vol. 5, pp. 59-71, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
10. ÇİFÇİ D. İ., Enhancement of Methylene Blue dye adsorption by Fe Hydroxyapatite composite, Advances in environmental research, vol. 5, pp. 225-235, 2016.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
11. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., A review on pumice for water and wastewater treatment, Desalination and Water Treatment, vol. 57, pp. 18131-18143, 2016.
Derleme Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. ÇİFÇİ D. İ., Decolarization of methylene blue and methyl orange with Ag doped TiO2 under UV A and UV Visible conditions process optimization by response surface method and toxicity evaluation, Global NEST Journal, vol. 18, pp. 371-380, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. ÇİFÇİ D. İ., TUNÇAL T., PALA A., USLU O., Determination of optimum extinction wavelength for paracetamol removal through energy efficient thin film reactor, JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, vol. 322, pp. 102-109, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
14. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Optimization of methylene blue adsorption by pumice powder, Advances in environmental research, vol. 5, pp. 37-50, 2016.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
15. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Optimization of Suspended Photocatalytic Treatment of Two Biologically Treated Textile Effluents Using TiO2 and ZnO Catalysts, Global NEST Journal, vol. 17, pp. 653-663, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
16. TUNÇAL T., ÇİFÇİ D. İ., USLU O., Tetrachlorobiphenyl removal from sludge matrix using mixed crystal Ti0 97Fe0 02Ni0 01O2 thin film, APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, vol. 179, pp. 171-177, 2015.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
17. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Oxidative removal of methyl red dye by Fe supported pumice in presence of H2O2, Journal of Desalination and Water Purification, vol. 1, pp. 6-11, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
18. TAŞDELEN B., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Thermo and Ph-Responsive Polymers and Adsorbents for Separation Purposes, Jacobs Journal of Civil Engineering, vol. 1, pp. 1-3, 2015.
Editöre Mektup Endekste taranmıyor Erişim Linki
19. ÇİFÇİ D. İ., KINACI C., ARIKAN O. A., Occurrence of Phthalates in Sewage Sludge from Three Wastewater Treatment Plants in Istanbul Turkey, CLEAN-Soil Air Water, vol. 41, pp. 851-855, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
20. ÖZGÜN H., Karagül N., DERELİ R. K., ERŞAHİN M. E., Coşkuner T., ÇİFÇİ D. İ., ÖZTÜRK İ., ALTINBAŞ M., Confectionery industry a case study on treatability based effluent characterization and treatment system performance, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 66, pp. 15-20, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
21. GÖMEÇ Ç., ÇİFÇİ D. İ., ÖZTÜRK İ., KINACI C., Combined Anaerobic Treatment of Domestic Wastewater and Landfill Leachate at Psychrophilic Temperatures, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 17, pp. 1830-1835, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ S., TERZİ S., ADİLOĞLU S., Nadir toprak elementlerinden olan seryum ve lityumun sucul ve fitotoksik etkilerinin derlenmesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 8, ss. 9-22, 2019.
Derleme Makale TR DİZİN
2. ÇİFÇİ D. İ., Alizarin kırmızı boyasının hidroksiapatit kullanılarak adsorpsiyon prosesi ile giderimi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 58-66, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
3. ÇİFÇİ D. İ., Metilen mavisinin atık ZnO katalizörü ile fotokatalitik arıtımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 23, ss. 748-752, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
4. MERİÇ PAGANO S., ÖZKAL C. B., ÇİFÇİ D. İ., VAROL SARAÇOĞLU G., Arıtılmış Evsel Atıksularda Antibiyotikler ve Antibiyotiklere Direnç Geliştiren Bakterilerin Su Geri Kazanımı Açısından Değerlendirilmesi, Çevre Bilim ve Teknoloji, cilt 1, ss. 39-53, 2016.
Derleme Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ S., Nanotechnology in Water and Waste Water Treatment: Theory and Applications, Bölüm: Comparative Impact Assessment of TiO2 and ZnO Nanoparticles to Rocket (Eruca sativa L) Plant, Yayın Yeri: Elsevier, Editör: Amimul Ahsan, Ahmad Fauzi Ismail, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. ÇİFÇİ D. İ., TERZİ S., MERİÇ S., Nanotechnology in Water and Waste Water Treatment: Theory and Applications, Bölüm: Photocatalytic Decolorization of Two Remazol Dyes Using TiO2 Impregnated Pumice Composite as Catalyst, Yayın Yeri: Elsevier, Editör: Amimul Ahsan, Ahmad Fauzi Ismail, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERAT C., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ S., Comparison of two magnetic pumice catalyst in Fenton-like oxidation of a textile chemicals production industrial wastewater, 1st International Conference on Environment, Tecgnology and Management (ICETEM) (27.06.2019-29.06.2019).
Tam metin bildiri
2. DİNÇER A. R., GÜNEŞ Y., ÇİFÇİ D. İ., KARACA F., Tekstil endüstrisi atık sularının (yüksek miktarda çözünmüş KOİ oranı) kimyasal arıtımında alternatif uygulamalar, International Congress on Engineering and Technology Management (24.12.2018-25.12.2018).
Tam metin bildiri
3. DİNÇER A. R., GÜNEŞ Y., ÇİFÇİ D. İ., Örnek bir metal ve kalıp endüstrisi atık suyunda toplam ve çözünmüş KOİ değişimi ve arıtma yaklaşımı, International Conference on Resource Recovery in Environmental Engineering (15.11.2018-16.11.2018).
Tam metin bildiri
4. GÜNEŞ E., ÇİFÇİ D. İ., ATAV R., GÜNEŞ Y., Madder Root as an Adsorbent for Chemical Oxygen Demand, Color and Aromaticity Removal of Natural and Synthetic Dyeing Effluents, 4th INTERNATIONAL CONFERENCEONRECYCLING AND REUSE (24.10.2018-26.10.2018).
Özet bildiri
5. SARIGÜL B., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Adsorption of cerium (III) using magnetite pumice composite, International Ecology 2018 Symposium (19.06.2018-23.06.2018).
Özet bildiri
6. ERAT C., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Fenton-like oxidation using magnetite pumice catalyst for removal of COD and color in wastewater from a textile chemicals producer industry, International Ecology Symposium (19.06.2018-23.06.2018).
Özet bildiri
7. GÜNEŞ Y., DİNÇER A. R., ÇİFÇİ D. İ., Improvement of Sedimentation in an Activated Sludge System, International Ecology 2018 Symposium (19.06.2018-23.06.2018).
Özet bildiri
8. GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., DİNÇER A. R., ÇİFÇİ D. İ., TUNÇAL T., Tekstil endüstrisi atıksu arıtma çamurlarında organik madde gideriminde Fenton, foto-Fenton ve ozonlama yöntemlerinin karşılaştırılması, 2nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) (25.10.2017-27.10.2017).
Özet bildiri
9. TAŞDELEN B., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Superabsorbent Conducting Hydrogel from Semi-IPN poly(acrylamide-co-maleic acid) with pH Sensitivy and Release Experiments, Smart and Green Interfaces Conference 2016 (04.05.2016-06.05.2016).
Poster
10. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Synthesis of magnetite pumice composite and its application in oxidation processes for remazole red dye removal, Smart and Green Interfaces Conference 2016 (04.05.2016-06.05.2016).
Özet bildiri
11. ÇOKGÖR E., OKUTMAN TAŞ D., GÖMEÇ Ç., ARIKAN O. A., ÇİFÇİ D. İ., GENÇSOY E. B., EKDAL A., ÖLMEZ HANCI T., Effect of sludge character and minimization techniques on anaerobic biodegradability, EurAsia 2016 Waste Management Symposium (02.05.2016-04.05.2016).
Tam metin bildiri
12. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Evaluation of particle size dependency of Fe doped pumice composites to remove Cu and Zn metals in aqueous solutions, Smart and green interfaces: Fundamentals and diagnostics (SGI-FunD) (29.10.2015-31.10.2015).
Özet bildiri
13. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Removal of Methylene Blue by Fenton Like Oxidation Process using nano Zero Valent Iron supported Pumice stone, 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes – EAAOP4 (21.10.2015-24.10.2015).
Özet bildiri
14. ÇİFÇİ D. İ., ZENGİN BALCI G. E., OKUTMAN TAŞ D., ARIKAN O. A., ÇOKGÖR E., Evaluation of Ultrasonication Effects on the Anaerobic Digestion of Domestic Waste Activated Sludge, 4th European Conference on Sludge Management (26.05.2014-27.05.2014).
Tam metin bildiri
15. IŞIK T., ARIKAN O. A., ÇİFÇİ D. İ., ALTINBAŞ M., YILDIZ Ş., DEMİR İ., ÖZTÜRK İ., Comparative evaluation of different composting technologies for Municipal Solid Wastes in Istanbul, USCC19th Annual Conference Tradeshow (24.01.2011-27.01.2011).
Tam metin bildiri
16. ALTINBAŞ M., ÇİFÇİ D. İ., ARIKAN O. A., ÖZTÜRK İ., Increasing Biomethane Potential of Waste Activated Sludge by Food Waste Under Mesophilic and Thermophilic Conditions, Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste, VENICE 2010 (08.11.2010-11.11.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
17. ALTINBAŞ M., ÇİFÇİ D. İ., GENÇSOY E. B., ARIKAN O. A., DEMİR İ., ÖZTÜRK L., YILDIZ Ş., ÇİFTÇİ T., ÇAKMAK İ., ÖZTÜRK İ., Co composting of mixed municipal solid waste and waste activated sludge, XII International Waste Management and Landfill Symposium, SARDINIA 2009 (05.10.2009-09.10.2009).
Tam metin bildiri Erişim Linki
18. ALTINBAŞ M., GENÇSOY E. B., ÇİFÇİ D. İ., ARIKAN O. A., DEMİR İ., ÖZTÜRK L., YILDIZ Ş., ÇİFTÇİ T., ÇAKMAK İ., ÖZTÜRK İ., Full scale aerobic composting of municipal solid waste of Istanbul metropolitan, XI International Waste Management and Landfill Symposium, SARDINIA 2007 (01.10.2007-05.10.2007).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., BİRDEN B., İNCEDAL R., Metilen Mavisi Boyar Maddesinin Demir Katkılı Pomza ile Adsorpsiyonun Araştırılması, 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
2. ÇİFÇİ D. İ., YILDIZ Ş., ERDOĞAN M., IŞIK T., ARIKAN O. A., ALTINBAŞ M., ÖZTÜRK İ., Karışık Kentsel Katı Atık ve Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Aktarmalı Yığın Metodu ile Kompostlaştırılması, 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu KÇKK 2011 (17.11.2011-20.11.2011).
Tam metin bildiri
3. ÇİFÇİ D. İ., GENÇSOY E. B., ALTINBAŞ M., ARIKAN O. A., ÖZTÜRK L., YILDIZ Ş., ÇİFTÇİ T., ÇAKMAK İ., ÖZTÜRK İ., Sızıntı Suyu ve Aşı İlavesinin Kompostlaştırma Prosesine Etkisi, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY 2010 (18.10.2010-20.10.2010).
Tam metin bildiri
4. ÇİFÇİ D. İ., GENÇSOY E. B., ALTINBAŞ M., ARIKAN O. A., ÖZTÜRK L., YILDIZ Ş., ÇİFTÇİ T., ÇAKMAK İ., ÖZTÜRK İ., Evsel Katı Atık ile Şeker Vinasının Birlikte Kompostlaştırılması, İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (16.06.2010-18.06.2010).
Tam metin bildiri
5. ÖZTÜRK İ., ERŞAHİN M. E., ÇİFÇİ D. İ., AYDIN A. F., GÖMEÇ Ç., ARIKAN O. A., ALTINBAŞ M., DERELİ R. K., Evsel Atıksu Arıtma Çamuru ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı: Biyometan Potansiyeli ve Fizibilitesi, Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi Kompostun, Kullanım Alanları Çalıştayı (ORAK 2010) (08.06.2010-09.06.2010).
Tam metin bildiri
6. ARIKAN O. A., ALTINBAŞ M., IŞIK T., SÖĞÜT N., SULAK H., GENÇSOY E. B., ÇİFÇİ D. İ., ÖZTÜRK İ., Maya Endüstrisi Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Kompostlaştırılması, İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (11.06.2008-13.06.2008).
Tam metin bildiri
7. ALTINBAŞ M., GENÇSOY E. B., ÇİFÇİ D. İ., ARIKAN O. A., DEMİR İ., YILDIZ Ş., ÖZTÜRK Ç., ÇİFTÇİ T., ÇAKMAK İ., ÖZTÜRK İ., Karışık Evsel Katı Atıkların Kompostlaştırılması: İstanbul Örneği, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu TÜRKAY 2007 (28.05.2007-31.05.2007).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:8.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Global NEST Journal, Hakemlik Sayısı:5.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. Global NEST Journal, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
10. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
11. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. ADSORPTION SCIENCE TECHNOLOGY, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
13. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:5.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
14. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Teknoloji Kritik Elementlerin Çevrede Etkileri ve Pomza Bazlı Yenilikçi Kompozitlerin Kullanıldığı Adsorpsiyon Metodu ile Atıksulardan Giderimi (Teknokompozit), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.03.2017-08.05.2018.
2. Endokrin Bozucu Bisfenol A nın İnce Film Fotokatalitik İleri Oksidasyon Prosesi ile Arıtılabilirliği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.07.2015-25.10.2016.
3. Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.03.2015-15.12.2016.
4. Atıksu Arıtma Tesisi ve Yağmur suları ile Çevre Sularına Taşınan Mühendislik Nanopartiküllerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi NANOETKİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.12.2014-02.02.2016.
5. Parasetamol ün Metal Katkılı TiO2 Fotokatalitik Prosesi ile Giderimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.07.2014-24.02.2015.
6. Geri Dönüşüm Tesisleri Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtma Alternatifleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.02.2013-24.02.2015.
7. Mekanik Susuzlaştırılmış Endüstriyel Arıtma Çamurlarının Kuruma Potansiyellerinin İyileştirilmesi Eş Zamanlı Kurutma ve Stabilizasyon Yöntemlerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.07.2012-24.02.2015.
8. Organik Atıkların İki Kademeli Hipertermofilik Mezofilik Anaerobik Arıtımı ITU BAP No: 34523, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.05.2011-18.01.2013.
9. Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.06.2010-01.06.2013.
10. İBB Kompost Tesislerinde Üretilen Kompostun Bitki Yetiştiriciliğinde ve Çim Sahalarda Organik Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.07.2006-01.07.2009.
11. Evsel Atıksuların Doğal Sıcaklık Ortamında Anaerobik Arıtımı ITU BAP No: 31150, BAP, Araştırmacı, 01.11.2004-.
12. Evsel Kentsel Arıtma Çamurlarının Anaerobik Stabilizasyonunda Ultrasonik Dezentegrasyonun Etkisinin Araştırılması, BAP, Araştırmacı.